Виберіть мову
Спілка Автоматизаторів Бізнесу (САБ)
У кошику немає товарів!

Пакет онлайн-сервісу «Корпоративне впровадження і консалтинг»

Найменування Ціна з ПДВ, грн. В кошик
Пільговий пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 місяців для навчальних закладів (при наявності діючого договору між УЗ і САБ) 2 160
Пакет "Практична технологія корпоративного супроводу" на 12 місяців 5 760
Пакет "Технологія корпоративного впровадження" на 12 місяців 8 640
Пакет "Методологія корпоративного впровадження та супроводу" на 12 місяців 12 960
В рамках сервісу «Корпоративне впровадження і консалтинг» доступні бази знань «Технологія корпоративного впровадження» (далі ТКВ), «Практична технологія корпоративного супроводу» (ПТКС) і «Методологія корпоративного впровадження та супроводу» (МКВС) програм автоматизації бізнесу, які покликані служити для планування, 

організації, контролю та реалізації проектів створення та впровадження автоматизованих інформаційних систем (далі АІС).

ТКВ програм автоматизації бізнесу призначена для планування, організації, контролю та реалізації проектів створення та впровадження автоматизованих інформаційних систем.

ПТКС розглядає побудову ефективної технології супроводу програм автоматизації бізнесу, впроваджених у корпоративних клієнтів, і є незамінним інструментом для ІТ-підрозділів або ІТ-компаній, який забезпечить продовження успішної співпраці з замовниками після завершення проекту корпоративного впровадження та перекладу впровадженої системи на регулярне супровід. Матеріали ПТКС містять рекомендації з організації процесу супроводу, управління ризиками та забезпечення необхідної якості надання послуг.

Пакет МКВС включає в себе обидві технології «Технологія корпоративного впровадження» і «Практична технологія корпоративного супроводу».

ТКВ і ПТКС призначені для використання:

 • Членами САБ (в першу чергу зі статусами Кандидат в Центри ERP або Центрам ERP), які впроваджують та супроводжують масштабні автоматизовані інформаційні системи (далі АІС) на базі програм автоматизації бізнесу у своїх корпоративних замовників.
 • Внутрішніми ІТ-підрозділами Замовників, які безпосередньо реалізують або беруть участь в проектах створення і впровадження АІС для власних компаній.
 • Навчальними закладами — в навчальному процесі для навчальних дисциплін, що включають завдання управління ІТ-проектами.

Доступ до пакетів ТКВ, ПТКС та МКВС здійснюється в рамках онлайн-сервісу «Корпоративне впровадження і консалтинг» в перебігу підписки на 12 місяців. Підписка на доступ до пакету сервісу дає можливість протягом терміну її дії переглядати і завантажувати комплект методичних матеріалів, шаблонів документів і прикладів заповнення шаблонів документів у форматі MSOffice. Матеріали, що входять до складу пакетів, регулярно оновлюються і доповнюються (додані і змінені матеріали відзначаються як оновлені).

Порядок продажу

Продаж доступу до ТКВ, ПТКС та МКВС здійснюється членами Всеукраїнської громадської організації «Спілка автоматізаторів бізнесу» (САБ) (див. Докладніше http://unionba.com.ua/participants ) тільки для зареєстрованих користувачів програм автоматизації бізнесу.

Придбання пакетів ТКВ, ПТКС та МКВС для навчальних закладів можлива тільки при наявності Меморандуму про співпрацю між навчальним закладом та САБ і придбаного Комплекту методичних матеріалів (див. Докладніше Інформаційне лист http://unionba.com.ua/news/583).

Матеріали сервісу розміщуються в розділі «Корпоративне Впровадження та консалтинг» на сайті https://its.bas-soft.eu/ . Тестовий доступ до матеріалів сервісу не передбачений. При проблемах з доступом до матеріалів сервісу за допомогою слід звертатися за адресою webits-info@bas-soft.eu.

Методичні матеріали ТКВ і ПТКС можуть застосовувати внутрішні ІТ-підрозділами власників програм для автоматизації бізнесу для організації супроводу АІС власної компанії, членами САБ для організації супроводу у своїх Замовників, Навчальними закладами — в рамках навчального процесу. Всі категорії користувачів ПТКС можуть адаптувати ці методичні матеріали під специфіку бізнес-процесів, прийнятих в компанії.

Матеріали ТКВ і ПТКС, а також документи, створені на їх основі, призначені для використання виключно в компанії і / або в проектах користувача сервісу і в навчальних проектах відповідних курсів навчання, які створюються слухачами таких курсів.

Передача матеріалів ТКВ і ПТКС третім особам, крім вище перерахованих, а також їх повна або часткова публікація в джерелах, доступних третім особам (наприклад, на сайті), без узгодження з САБ заборонена!

Звертаємо увагу , що не передбачено переходів з одиночних пакетів ТКВ і ПТКС на пакет МКВС. Якщо користувачем раніше був оформлений доступ до ТКВ, то при бажанні отримати доступ відразу до двох технологій рекомендується зараз додатково оформити доступ до ПТКС, а після завершення термінів доступу до ТКВ і ПТКС перейти на пакет доступ МКВС.

Якщо раніше доступ до ТКВ не оформляють, то рекомендується відразу оформити пакет МКВС (куди входять обидві технології ТКВ і ПТКС).

Користувач сервісу в повній мірі відповідає за дотримання конфіденційності матеріалів сервісу і несе відповідальність у разі неправомірного їх використання третіми особами. Всі операції, здійснені за допомогою логіна і пароля користувача порталу ІТС, вважаються здійсненими Користувачем.

Склад пакету доступу «Технологія корпоративного впровадження» онлайн-сервісу «Корпоративне впровадження і консалтинг»

ТКВ містить звід знань як по організації предметних робіт проекту (змісту проекту), так і по організації процесів управління проектом.

ТКВ включає в себе необхідний і достатній для якісного виконання проекту звід знань, а саме:

 • Рекомендації по організації та застосування основних процесів (процесів створення результатів) проекту:
  • Опис Життєвого циклу проекту створення та впровадження АІС:
   • Фази Життєвого циклу проекту (ЖЦП);
   • Ключові пакети робіт по фазах ЖЦП;
   • Ключова вихідна продукція проекту по фазах ЖЦП.
  • Опис регулярних заходів управління проектами.
 • Ролі та основні обов'язки учасників команди проекту.
 • Рекомендації по організації та застосування процесів управління проектом.
 • Шаблони і приклади документів, які є основною або допоміжною вхідний продукцією проекту створення та впровадження АІС.
 • База знань ризиків проекту, база знань припущень і обмежень, які застосовуються при плануванні робіт проекту.

ТКВ орієнтована на проекти створення і впровадження корпоративних АІС — наприклад, комплексних систем обліку, звітності та прийняття рішень. Необхідність і порядок застосування ТКВ визначається розміром і складністю організаційної структури Замовника, змістом проекту, його тривалістю, а також ступенем модифікації (модернізації) функціональності програм автоматизації бізнесу, які впроваджуються в рамках конкретного проекту.

Склад пакету доступу «Практична технологія корпоративного супроводу» онлайн-сервісу «Корпоративне впровадження і консалтинг»

ПТКС містить звід знань по організації роботи групи корпоративного супроводу. Керівництво по організації корпоративного супроводу включає наступні розділи:

 • Ключові елементи організації корпоративного супроводу:
  • Каталог послуг.
  • Тарифний пакет.
  • Договір SLA.
  • Організаційна структура.
  • ІТ інфраструктура.
 • Забезпечення групи супроводу корпоративних клієнтів персоналом:
  • Консультант-аналітик.
  • Програміст.
  • Клієнт-менеджер.
  • Регламент взаємодії програмістів і консультантів-аналітиків.
  • Мотивація програмістів і консультантів-аналітиків.
  • Мотивація клієнт-менеджера.
 • Забезпечення процесу корпоративного супроводу:
  • Опис процесу корпоративного супроводу.
  • Управління внесенням змін до конфігурації бази даних корпоративних клієнтів.
  • Щомісячні регламентні роботи.
 • Управління ризиками.
 • Забезпечення захисту інформації:
  • Угода про конфіденційність між замовником і виконавцем.
  • Угода про конфіденційність з працівниками.
 • Оцінка якості надання послуг.
 • Визначення вимог до якості послуг.
 • Визначення видів невідповідної продукції.
 • Визначення критеріїв для оцінки рівня якості послуг.
 • Визначення інструментів, за допомогою яких буде проводитися оцінка.
 • Регламент проведення оцінювання задоволеності корпоративних клієнтів наданим супроводом.

Пакет шаблонів і прикладів в складі ПТКС включає такі документи:

 • Шаблон типового договору корпоративного супроводу, розроблений на базі шаблону договору, який використовується для укладення договорів супроводу в ТОВ «Цифрові інновації» вже кілька років. Текст договору і його додатки максимально докладно описують процеси взаємодії з клієнтами, визнає відповідальність кожної зі сторін, систематизує різні типи робіт.
 • Приклад Стандартів (кодексу) якості в роботі програмістів, якого дотримуються в ТОВ «Цифрові інновації». Цей документ являє собою список правил для запобігання найбільш поширених помилок, які трапляються в процесі внесення змін до алгоритми прикладних рішень в процесі корпоративного супроводу.
 • Приклади угоди про конфіденційність між Замовником та Виконавцем та договору про нерозголошення комерційної таємниці між компанією, яка надає послуги корпоративного супроводу і її працівником, який може отримати доступ до конфіденційної інформації Замовника компанії.
 • Шаблон для опису готового рішення (кейса) допомагає підготувати інформацію про успішне впровадження програми автоматизації бізнесу для публікації в розділі успішних впроваджень https://unionba.com.ua/solutions і для використання кейса в інших маркетингових цілях, наприклад підготовці комерційних пропозицій.
+38 048 789 10 10
+38 067 789 10 10
zakaz-od@alpha-com.od.ua
Кошик
Кошик
У вашому кошику немає товарів